Adressändring till postbox hos Stockholms Brevboxar

För permanent adress eller längre än 6 månader

Om du brukar adressen under en längre tid så kan du anmäla adressen som en så kallad särskild postadress hos Skatteverket.

Se följande sida för vidare information: www.skatteverket.se/privat/folkbokforing/flyttanmalan/sarskildpostadress

Efter registreringen kommer din nya postboxadress att spridas till de flesta myndigheter och övriga aktörer som hämtar adressinformation från folkbokföringen. Du bör även beställa en tillfällig eftersändning från din gamla adress hos Svensk Adressändring för att vara säker på att inte gå miste om viktig post.

Tillfällig adress

Ska du endast bruka postboxen tillfälligt upp till 6 månader så kan du beställa en tillfällig eftersändning hos Svensk Adressändring.

Beställningen hos Svensk Adressändring kan för närvarande endast göras per telefon och inte direkt på deras hemsida.

Adressändrings kundtjänst
Från mobil ringer du 0771-979899 och från fast telefon ringer du avgiftsfritt på 020-979899.

För mer information se Svensk Adressändrings hemsida.

Ange korrekt adress vid adressändring

Vid registrering uppger du den postboxadress som vi tilldelat dig efter din beställning.

Gatuadressen skrivs ut som följande:
Flaggan # (exempelvis Flaggan 1234).

Mer om våra postboxar
19 june 2017 - Stockholms Brevboxar AB